Schedule Free Inspection

Truly Nolen Cambodia

11 Dec
Disinfectant Service AEON Specialized Bank Cambodia

អរគុណ

AEON Specialized Bank Cambodia

ដែលបានធ្វើការបង្ការ និងកម្ចាត់មេរោគជាប្រចាំគ្រប់សាខាទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ដើម្បីជាសុវត្តិភាពដល់គ្រប់ថ្នាក់ដឹកនាំ បុគ្គលិក អតិថិជន និងជាពិសេសដើម្បីសុវត្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Truly Nolen Cambodia ប្តេជ្ញាជានិច្ច ក្នុងការផ្តល់ជូននូវគុណភាព និងបញ្ចេកទេសតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងការកម្ចាត់ និងបង្ការមេរោគឆ្លងនានា ដោយធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
ទ្រូលីណូលេន, ឯកទេសកម្ចាត់មេរោគខាងក្រៅ​&ក្នុងអគារ: 098999990/ 023989088

Disinfectant Service AEON Specialized Bank Cambodia

11 Dec
Disinfectant Service at Borey Sambath Meanheng 3
Truly Nolen Cambodia ប្តេជ្ញាជានិច្ច ក្នុងការផ្តល់ជូននូវគុណភាព និងបញ្ចេកទេសតាមស្តង់ដារជាតិ និងអន្តរជាតិក្នុងការកម្ចាត់ និងបង្ការមេរោគឆ្លងនានា ដោយធ្វើយ៉ាងណាការពារសុវត្តិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

អរគុណ

Borey Sambath Meanheng 3

ដែលបានគិតគូរ និងចាត់វិធានការណ៍ច្បាស់លាស់គ្រប់សាខា (រូបភាពគម្រោងទី២) ដើម្បីគិតគូរដល់អតិថិជន បុគ្គលិករបស់ខ្លួន និងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឃ្លាតឆ្ងាយពីជម្ងឺ កូវីដ-១៩។

✅ សូមចូលរួមប្រកាន់ភ្ជាប់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមទៀត ដើម្បីចៀសផុតពីជម្ងឺ កូវីដ-១៩ ទាំងអស់គ្នា។
ទ្រូលីណូលេន, ឯកទេសកម្ចាត់មេរោគខាងក្រៅ​&ក្នុងអគារ: 098999990/ 023989088

Disinfectant Service at Borey Sambath Meanheng 3

25 Jun
No Pest Escape

Quick, Powerful, relexless, at Truly Nolen with over 80 years of experience, we are engineer to go after bugs & pest there, no tomorrow. And For them, there aren’t because of Truly Nolen is there, NO ESCAPE!
Visit www.trulynolen.com.kh Today

Tel: 023989088/ 098999990/ 089888880

.

23 Apr
Disinfectant Ingredients Spray Against Rotavirus Stain

Rotavirus is a very contagious virus that causes diarrhea. It’s the most common cause of diarrhea in infants and children worldwide, resulting in over 215,000 deaths annually. Before the development of a vaccine, most children in the United States had been infected with the virus at least once by age 5.

Symptoms

A Rotavirus infection usually starts within two days of exposure to the virus. Initial symptoms are a fever and vomiting, followed by three to eight days of watery diarrhea. The infection can cause abdominal pain as well.

In adults who are otherwise healthy, a rotavirus infection may cause only mild signs and symptoms or none at all.

When to see a doctor?

Once you notified kids getting such:

  • Has diarrhea for more than 24 hours
  • Has frequent episodes of vomiting
  • Has black or tarry stool or stool containing blood or pus
  • Has a temperature of 104 F (40 C) or higher
  • Seems lethargic, irritable or in pain
  • Has signs or symptoms of dehydration, including dry mouth, crying without tears, little or no urination, unusual sleepiness, or unresponsiveness

 

Personal Prevention and Disinfectant Control

To reduce the spread of Rotavirus, wash your hands thoroughly and often — especially after you use the toilet, change your child’s diaper or help your child use the toilet.

Truly Nolen introduces the most effective disinfectant product with it’s active ingredient those we can use to spray against the Rotavirus stain on the surface are Hydrogen peroxide (effective against Rotavirus and Rhinovirus) and Quarternary ammonium (Most effective for Rotavirus and Coronavirus). The disinfectant product we use is incredibly effective against other these viruses include Coronaviruses, has almost no toxicity and has been listed by EPA for specific use against the Rotavirus, Rhinovirus, SARS-CoV-2 virus…,”. Truly Nolen provides the excellent protocol and product to save people lives we touch.

20 Apr
World’s Leading Disinfection

TUCSON, Ariz. – Because pest control is essential to public health, Truly Nolen understands the need to help restore confidence among businesses and business owners when it comes to sanitation and safety. As a result, the company recently announced the debut of a service for disinfecting, sanitizing and eliminating viruses on non-porous surfaces such as countertops, tables, and door handles.

“As we have always known, sanitation is a critical part of pest control,” said Scarlett Nolen, Truly Nolen President. “Although we cannot guarantee our customer’s exposure to the virus, we can support safety and public health through our ‘TRULY Sanitized’ service.”

The new service will utilize two types of treatment on surfaces. The company’s technicians will treat with either a directed mist application or a wipe application depending on the scope. In directed mist application, the technicians will apply the product in a finely-misted droplet form on all non-porous surfaces, which will thoroughly distribute the material across a wide area for quick evaporation. In wipe application, the technicians will apply the product to a cloth and wipe down critical areas in rooms where a more targeted approach is needed (i.e. door handles or high-touch areas near finished surfaces).

“TRULY Sanitized” kills harmful germs and bacteria, prevents and eliminates mildew, and disinfects a wide variety of viruses, including hantavirus, Hepatitis B, hepatitis C, HIV-1 (AIDS Virus), influenza A/Brazil virus, influenza A H1N1 Virus, and, according to the Environmental Protection Agency, SARS-CoV-2, the virus that causes human coronavirus (COVID-19).

“We believe ‘TRULY Sanitized’ can be beneficial for homes, day care centers, supermarkets, restaurants, and more,” said Nolen. “We highly recommended the service for businesses that have frequently visited areas such as lobbies, kitchens, and checkout counters that are looking to further protect their employees and customers.”

03 Apr
វត្តជេដ្ឋាឧត្តម( ​វត្តគ្រួស) ​បានរួមចំណែកប្រឆាំងមេរោគកូវីដ១៩ (Covid-19)

ការចូលរួមបន្តិចបន្តួចដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋ និងព្រះសង្ឃអោយទទួលបានសុខភាពល្អ ជាការបរិច្ចាគប្រកបដោយធម៌ និងទទួលបានបុណ្យច្រើន។

ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការបង្ការ​ ការពារ និងទប់ស្កាត់ ការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ១៩ ក្រោមការណែនាំពីក្រសួងសុខាភិបាល និងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ព្រមទាំងអាជ្ញាធរ មូលដ្ឋានផងដែរនោះ វត្តជេដ្ឋាឧត្តម​ (​វត្តគ្រួស)​ បានគិតគូរយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើសុខុមាលភាពព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី ញាតិញោមពុទ្ធិបរិស័ទជិតឆ្ងាយ និងជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងបរិវេណវត្តតែម្តង។

ជាក់ស្តែងវត្តជេដ្ឋាឧត្តម( ​វត្តគ្រួស)​ បានទទួលការផ្តល់ជូនសេវាបង្ការ​ និងទប់ស្កាត់មេរោគ កូវីដ១៩ដោយ​ក្រុមហ៊ុនហ៊ុន​Truly Nolen ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាកម្មកម្ចាត់សត្វល្អិត និងបាញ់ថ្នាំបង្ការមេរោគលំដាប់អន្តរជាតិ ដែលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងវិស័យនេះជាង៨០ឆ្នាំ និងមានវត្តមានក្នុង ៦៦ប្រទេស មកបាញ់ថ្នាំប្រគេននៅក្នុងបរិវេណវត្តទាំងមូល ដើម្បីលើកកម្ពស់នូវសុវត្ថិភាព និងសុខមាលភាពដល់ព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី និងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងវត្តទាំងមូល៕

ជាចុងក្រោយ យើងខ្ញុំព្រះករុណាសូមជូនពរព្រះតេជគុណ​ ព្រះនាមសាត វិបុល​ និងព្រះសង្ឃ យាយជី តាជី និងញាតិញោមទាំងអស់ទទួលបាននូវសុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អគ្រប់ៗគ្នា។

ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

Web    :​ www.trulynolen.com.kh
FB       :​ Truly Nolen Cambodia

E-mail : info@trulynolen.com.kh
Tel       : 023989 088 /098-9999-90/ 089 8888 80 /070 83 5678 /070 73 5678
#Covid #វត្តគ្រួស #វត្តជេដ្ឋាឧត្តម #Covid19 #Corona #CoronaVirus #កូវីដ19 #Disinfectant​ #AntiCovid19